Moottorikelkka Safari

Moottorikelkkailla

Missä saat moottorikelkkailla?

Oletko aloittanut uuden harrastuksen tänä talvena moottorikelkkailun saralla? Varusteiden ja itse ajoneuvon ollessa kunnossa täytyy vielä pitää mielessä erilaiset lajia koskevat säännöt ja rajoitukset. Erioten kannattaa lukea tarkkaan, missä moottorikelkalla on luvallista ajaa ilman lupia, ja millä alueilla tarvitset luvan ja kuka sen myöntää. Näin vältyt turhilta hankaluuksilta ja vastoinkäymisiltä, ja voit keskittyä itse asiaan sekä hauskanpitoon! Tietoa siitä, missä moottorikelkalla saat ajaa löydät muun muassa Liikenneturvan verkkosivuilta sekä tietenkin paikallisilta viranomaisilta.

Moottorikelkkailun luvanvaraisuus liittyy siihen, että moottorikelkka on raskas moottorikäyttöinen ajoneuvo, joka jättää teloinensa jälkensä luontoon. Toki moottorikelkkailu aiheuttaa myös potentiaalisia vaaratilanteita muille kulkijoille ja toisille kelkkailijoille vauhdikkuutensa vuoksi. Näistä syistä moottorikelkat on turvallisinta rajata kulkemaan tietyillä alueilla, ja kun näillä alueilla kelkkaillessa noudatetaan tiettyjä liikennesääntöjä, on kelkkailu kaikille turvallinen ja mukava tapa liikkua lumipeitteisellä alustalla. Suomessa on yhteensä lähes 20 000 kilometriä kelkkareitistöä, joten tilaa kelkkailulle löytyy kyllä jokaiselle!

Ilman erityislupaa kelkkaileminen

Ilman erityistä lupaa moottorikelkalla saa aina ajaa virallisilla moottorikelkkareiteillä sekä jääpeitteisillä vesialueilla, kuten jokien ja järvien jäällä. Virallisilla moottorikelkkareiteillä tulee noudattaa tieliikennelain määräyksiä moottorikelkkailusta, ja ne ovat maanmittaustoimituksella virallistettuja. Kelkkareitit.fi on nettisivusto, mistä löydät kilometreittäin Suomen virallisia moottorikelkkareittejä. Sivuston tarkoituksena on vapaaehtoisvoimin luoda koko maan kattava moottorikelkkareitistö kaikkien kelkkailijoiden saataville ja käytettäväksi. Sivusto ei kuitenkaan vastaa ilmoitettujen reittien oikeellisuudesta, mutta se on suuri apu ja helpotus pidempääkin kelkkailureittiä suunnitellessa.

Jääpeitteiset vesistöalueet, eli jokien, järvien ja meren jäät ovat siis vapaasti kelkkailijan käytettävissä. Vesistöalueillakin tulee kuitenkin aina noudattaa siellä olevia rajoituksia ja kieltoja. Myös jääpeitteisellä vesistöalueella moottorikelkalla ajaminen voi nimittäin olla kiellettyä aluekohtaisesti, ja tätä kieltoa tulee totta kai noudattaa. Vesistöalueilla tulee myös noudattaa siellä annettuja nopeusrajoituksia, mikäli ne on erikseen reiteillä ilmoitettu. Jääpeitteisillä vesistöalueilla kelkkaillessa tulee turvallisuusseikat pitää aina mielessä, ja hätätilanteisiin on varauduttava esimerkiksi pitämällä naskaleita mukana.

Luvanvarainen moottorikelkkailu

Perussääntönä tulee aina muistaa, että moottorikelkalla maastossa ajaessa on aina oltava maanomistajan tai maanhaltijan myöntämä lupa. Kelkka on massiivinen moottoriajoneuvo, joka voi jättää jälkiä luontoon, ja siksi sinulla tulee aina olla lupa maaston käyttämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee ottaa selvää kenen mailla aiot kelkkailla ja olla yhteydessä häneen saadaksesi luvallisesti liikkua alueella. Luvan saatuasi voit käyttää kyseistä maastoa moottorikelkkailuun, mutta muista myös silloin kiinnittää huomiota siihen, millaista jälkeä luontoon jätät.

Metsähallituksen moottorikelkkaurilla ajaaksesi sinun tulee ostaa Metsähallituksen myöntämä uralupa. Ajaminen urilla on maksullista kaikkialla muualla paitsi kelkkailijan omassa kotikunnassa. Uralupa voi olla kelkkailijan henkilökohtainen tai perheen yhteinen. Metsähallituksen ylläpitämiä moottorikelkkauria on Suomessa kaikkinensa noin 5000 kilometriä. Suurin osa Metsähallituksen ylläpitämistä kelkkaurista sijaitsee Lapissa, mutta niitä löytyy myös Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta – kaikki nämä reitit löydät eraluvat.fi-nettisivustolta. Luvan hankkiminen on helppoa, ja se onnistuu netissä, puhelinpalvelussa sekä Metsähallituksen toimipaikoissa.

Saako tiellä moottorikelkkailla?

Moottorikelkka on lumipeitteen päällä ajamiseen tarkoitettu ajoneuvo ja pääsääntöisesti moottorikelkalla tiellä ajaminen on kiellettyä. Tiellä ajamiseen liittyy paljon sääntöjä, jotka on hyvä lukea ja pitää mielessä kelkkailemaan lähdettäessä. Tiellä ajamisen kielto koskee koko aurattua tiealuetta, mutta myös tietä ympäröivää tien piennarta sekä kahden metrin päähän pientareen ulkoreunasta ulottuvaa aluetta. Tämä on tärkeää pitää mielessä, sillä pelkästään tiellä kelkkailun kiellosta puhuttaessa on helppo harhautua luulemaan kiellon koskevan ainoastaan tien aurattua aluetta.

Moottorikelkalla tiellä ajamiseen liittyy kuitenkin muutamia poikkeuksia, jotka koskevat tilanteita, joissa tiellä ajaminen on välttämätöntä tai ainakin hyvin perusteltua. Kelkalla saa esimerkiksi ylittää tien, mikäli moottorikelkkaura jatkuu tien toisella puolella. Myös esimerkiksi sillan ylittäminen sulan joen kohdalla on sallittua, mutta silloinkin tulee kelkalla ajaa mahdollisuuksien mukaan auraamattomalla alueella. Tankkauspisteelle moottorikelkalla ajaminen on sallittua silloin, kun moottorikelkkareitti kulkee tankkauspisteen välittömässä läheisyydessä. Myös metsätiellä saa kelkkailla lumipeitteen aikaan, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tie on suljettu muilta ajoneuvoilta.

Moottorikelkkailijan liikennesäännöt

Kelkkailitpa virallisilla moottorikelkkaurilla tai maastossa maanomistajan luvalla, on sinun pidettävä huoli siitä, että tiedät, millaiset liikennesäännöt moottorikelkkailua ja sinua kelkkailijana koskevat. Moottorikelkkailun liikennesäännöissä on säädetty muun muassa yleisnopeusrajoitukset sekä se, missä saat ajaa ilman korttia ja missä T-ajokortti vaaditaan. Liikenne on moottorikelkkareiteillä oikeanpuoleista ja valojen käyttö on pakollista. Erikseen on säädetty myös niistä varusteista, jotka kelkkailijalta tulee aina löytyä moottorikelkkaa kuljettaessaan. Myös reen vetämiseen liittyvät liikennesäännöt on hyvä tarkistaa ennen rekiretkelle lähtemistä.

Hauska ja vauhdikas talvilaji!

Moottorikelkkailu on hauska ja vauhdikas talvilaji, joka taatusti vie harrastajan mukanaan. Se on kuitenkin myös vaativa moottoriurheilulaji, joka vaatii harrastajaltaan tietoa ja taitoja ollakseen turvallista niin itse kelkkailijalle kuin kanssakulkijoillekin. Huomioon on otettava myös kelkan jättämät jäljet luontoon, ja tästä syystä kelkkailu ei ole sallittua ihan missä tahansa. Toisinaan kelkkailuun vaaditaan erityislupa joko maanomistajalta tai Metsähallitukselta. Harrastitpa kelkkailua satunnaisesti pilkille kulkiessasi, säännöllisesti urheilumielessä tai vaikkapa rekeä perässä vetäen huviretkillä, muista huolehtia liikkumisesi luvallisuudesta!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *